inb@radonnb.co.rs+38118502046

Klinika za kardiologiju

U okviru kardiološke dijagnostike rade se farmakološki i naporom provocirani stres-eho testovi, kao i ergospirometrijsko testiranje što omogućava bolju dijagnostiku koronarne bolesti.

Detaljnije...

Klinika za rehabilitaciju KVB

Rad klinike odvija se kroz četiri odeljenja, raspoređenih u stacionaru „Radon” (odeljenje A, B, C) i stacionaru „Terme” (odeljenje D). Kardiološka rehabilitacija obuhvata niz mera i procedura a sve sa ciljem postizanja najboljeg mogućeg fizičkog, mentalnog i socijalnog stanja pacijenata.

Detaljnije...

Služba za ortopediju

Posebnu pogodnost u hiruruškom lečenju pri Institutu predstavlja koherentnost više odeljenja koja su deo Instituta čime je pacijentu omogućena kompletna usluga na jednom mestu – od dijagnostike, preko kvalitetne i kompletne preoperativne pripreme, do uspešne operacije i neophodne rehabilitacije nakon toga.

Detaljnije...

Služba za tehničke i druge poslove

Službu za tehničke i druge poslove čine Odeljenje za investiciono-tehničko održavanje objekata i opreme, Odsek za higijensko održavanje objekata i opreme, Odeljenje ishrane i ugostiteljstva, kao i Odsek za organizaciju, planiranje, evaulaciju i medicinsku informatiku.

Detaljnije...