Služba za tehničke i druge poslove

 

Odeljenje za investiciono-tehničko održavanje objekata i opreme

Osnovna delatnost Odeljenje za investiciono-tehničko održavanje objekata i opreme jeste izvođenje radova održavanja i adaptacija prostora objekata Instituta, održavanja i servisiranja mašina i instalacija i bolničke opreme, održavanje medicinskih aparata i elektronskih uređaja. U okviru ovog odeljenja posluje Odsek za održavanje toplotnih izvora, grejnih instalacija i opreme – kotlarnica i energana, kao i perionica.

Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja je Goran Savić, dipl. inž. elektronike dok je organizator odeljenja Boban Ristić, dipl. inž. mašinstva.

 

Odsek za higijensko održavanje objekata i opreme stacionara „Radon”, „Zelengora”, „Terme 1, 2, 3”, Starog kupatila, Bazena br. 3 i br. 5 i kardiološke ambulante „Vila Tasković”

Suzana Stanković, spremačica, odgovorni radnik stacionara „Radon”

Dragana Jocić, spremačica, odgovorni radnik stacionara „Terme”

Vesna Jovanović, spremačica, odgovorni radnik stacionara „Zelengora”, Starog kupatila i Bazena br. 3 i br. 5

 

Odeljenje ishrane i ugostiteljstva

Jasmina Ilić, šef kuhinje

Marko Ranđelović, šef restorana

 

Odsek za organizaciju, planiranje, evaulaciju i medicinsku informatiku

Odsek za medicinsku informatiku je zadužen za održavanje i razvoj medicinskog informacionog sistema – MIS, praćenje i primenu novih informatičko-tehnoloških rešenja radi opšte digitalizacije svih procesa u Institutu. MIS je razvijen u saradnji sa informatičkom kućom „Diyomisoft”. Sve medicinske i finansijsko-računovodstvene aktivnosti Instituta se od 2006. god. obavljaju kroz MIS, koji je danas jedan od najsavremenijih i najkompletnijih informacionih sistema. MIS ima više od 150 računarskih radnih stanica, 2 servera, lokalnu računarsku mrežu koja povezuje svih 6 objekata. Operativan je 24 časa dnevno 365 dana u godini i sadrži veliku bazu podataka, elektronske kartone pacijenata i podatke svih njihovih poseta i medicinskih izveštaja, RTG i MRI zapise. Novi Picture Archiving and Communications System – PACS koji omogućava ekonomično skladištenje i pogodan pristup slikama iz više modaliteta (Ro i MRI snimaka) instaliran je 2010. godine. Elektronske slike i izveštaji se digitalno prenose preko PACS-a i dostupni su iz istorije bolesti u okviru MIS-a na svim radnim stanicama Instituta.

Nakon uvođenja integrisanog zdravstvenog informaconog sistema IZIS-a, naš medicinski informacioni sistem je u potpunosti integrisan u IZIS. Na osnovu podataka o medicinskim uslugama, lekovima i sanitetskom materijalu unetih u MIS vrši se automatsko generisanje elektronske fakture. Sva medicinska dokumentacija, nalazi i izveštaji se generišu i čuvaju u digitalnom obliku. Trenutno sistem u svojoj bazi podataka ima registrovano preko 263.780 bolesnika sa svojim digitalnim istorijama bolesti i preko 983.000 medicinskih izveštaja.

Zaposleni u ovom odseku Miloš Stojanović, administrator informacionih sistema i tehnologija se pored svoje osnovne delatnosti bavi i informatičkom obukom zaposlenih, podrškom pri izradi naučnih i stručnih radova i publikacija, tehničko-tehnološkom podrškom u organizovanju naučnih i stručnih seminara i simpozijuma.