Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost

Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj delatnosti, zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, kao i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom, a sve u cilju odgovornog snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, obezbeđivanja racionalne farmakoterapije radi lečenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, kao i kontinuiranog procesa poboljšanja upotrebe lekova i medicinskih sredstava, odnosno praćenja neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva.

U centralnoj bolničkoj apoteci Instituta „Niška Banja” dočekaće Vas Biljana Arsić, viša medicinska sestra i Ivana Stošić, magistar farmacije. Naša apoteka je zatvorenog tipa, i nabavka, skladištenje i izdavanje lekova, kao i ostalog medicinskog materijala za potrebe pacijenata se vrši isključivo za potrebe odeljenja i klinika Instituta „Niška Banja”.

Osim lekova i potrošnog sanitetskog materijala, apoteka nabavlja i izdaje infuzione rastvore, osteosintetski materijal, ugradni, hirurški i šivaći materijal i pribor za potrebe odeljenja Ortopedije, kao i široku paletu apotekarskih hemikalija, hemijskih i dezinfekcionih sredstava.

Takođe, zaposleni u bolničkoj apoteci učestvuju u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove gotovih lekova, medicinskog potrošnog i sanitetskog materijala, dezinfekcionih sredstava. Zaposleni u bolničkoj apoteci dostavljaju mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o utrošku lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala upravi zdravstvene ustanove.

Radi održavanja potrebnog stručnog nivoa znanja, zaposleni u apoteci učestvuju u programima kontinuirane edukacije, koji su preduslov za praćenje inovacija o lekovima i farmakoterapiji. U cilju implementiranja savremenih stručnih i naučnih dostignuća, zaposleni bolničke apoteke konstantno prate novine u oblasti farmakoterapije i kliničke farmacije i učestvuju u kontinuiranoj edukaciji.

Izdavanje lekova i medicinskog potrošnog materijala klinikama i odeljenjima vrši se kroz medicinski informacioni sistem (MIS) na osnovu internih trebovanja. Kroz MIS se unose dobavljači, artikli, ulazni računi, a istovremeno se i prati stanje zaliha lekova i medicinskog potrošnog materijala. Izuzetno se vodi računa o roku upotrebe materijala i najpre se izdaju lekovi sa najranijim istekom roka upotrebe.