Klinika za rehabilitaciju – odeljenje E

Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije, na čelu sa dr sci. med. Rozita Filipov, bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i rehabilitacijom oboljenja i povreda lokomotornog sistema u ambulantnim i stacionarnim uslovima.

Ambulantni rad podrazumeva svakodnevne specijalističke i subspecijalističke preglede (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije). U ambulanti koja se nalazi pri „Starom Kupatilu” godišnje se obavi oko 10 000 pregleda. Na ovaj način se, na osnovu najsavramenijih dijagnostičkih metoda koje poznaje savremena medicina, postavlja dijagnoza, sprovodi lečenje i kontinuirano prate pacijenti, kojima je pružena mogućnost dolaska na ambulantnu rehabilitaciju.

Uz pacijente sa odobrenjem RFZO-a, na stacionarni tretman primamo i pacijente koji sami snose troškove lečenja. Stacionarni deo odeljenja raspolaže sa 94 postelja u stacionaru „Zelengora”. Smeštaj je u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.

Na odeljenju E sprovodi se rana i produžena specijalizovana rehabilitacija:

  • pacijenata nakon operativnih zahvata na oropedskoj hirurgiji, neurohirurgiji, nakon trauma, korektivnih intervencija na koštanozglobnom sistemu, nakon artroskopskih operacija, ugradnje veštačkih kukova i kolena, operacija diskus hernije, operacije ligamenata, itd.
  • pacijenata sa zapaljenskim reumatizmom (reumatoidni artritis, M. Behterev…), degenerativnim reumatizmom (artroze, spondiloze, diskopatije) vanzglobnim reumatizmom (mioziti, fibroziti, fibromijalgija)
  • pacijenata sa metaboličkim oboljenjima (giht, osteoporoza)
  • pacijenata sa oboljenjima perifernih krvnih sudova (obliterantna ateriskleroza, komplikacije dijabetesa, varikoznog sindroma, limfedema…)

Pristup svakom pacijentu je strogo individualan uz primenu posebnog plana i programa lečenja prilagođenom svakom pojedincu pri čemu se vodi računa o telesnim, duševnim, duhovnim i socijalnim potrebama. Naš prvi zadatak je poboljšanje kvaliteta života naših pacijenata i edukacija o zaštitnim položajima kroz obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Takođe je veoma važna i edukacija članova porodica.

Kako bi bili što bolji za one zbog kojih i postojimo, za naše pacijente, svi članovi rehabilitacionog tima (lekari, fizioterapeuti, medicinske sestre, defektolozi, nuticionisti, pomoćni radnici na nezi bolesnika itd.) su stalni učesnici edukacija iz komunikacionih veština i kontinuiranih medicinskih edukacija. Posebna pažnja se posvećuje pozitivnoj radnoj atmosferi i izuzetno dobrim profesionalnim i međuljudskim odnosima svih članova tima.

Uz primenu najsavremenijih modaliteta balneofizikalnih procedura (hidriterapije, peloidoterapije, svetlosne terapije, elektroterapije, mehanoterapije, termoterapije, magnetoterapije, elektrostimulacije, kineziterapije i dr.) naš cilj je da uspostavimo poverenje naših pacijenata i uverimo ih da se na našem odeljenju brišu granice između lečenja i uživanja.

Služba za terapijski i rehabilitacioni tretman sa elektroneuromiografskom dijagnostikom

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrofiziološka metoda za ispitivanje funkcije perifernih nerava i mišića. Električna aktivnost nerava mišića se vizualizuje na monitoru aparata nakon stimulacije nerava električnom strujom i nakon uvođenja iglene elektrode u mišić. Na osnovu analize prikazane aktivnosti nerava i mišića, zaključujemo da li je izmenjena funkcija mišića ili nerava ili je prisutna udružena lezija.

Ovim pregledom možemo proceniti i stepen lezije, kao i lokalizaciju lezije, što je značajno za izbor modaliteta lečenja (medikamentno-fizikalna terapija ili operativno lečenje). Pacijenti koji se upućuju na ovaj pregled su oni koji boluju od bolesti intervertebralnih diskusa, spondiloze cervikalne ili lumbalne kičme, zapaljenskog reumatiznma, sistemskih bolesti vezivnog tkiva, dijabetes melitusa, hronične bubrežne insuficijencije, disfunkcije štitne žlezde, AIDSa, traumatskog oštećenja nerava, kao i pacijenti sa nepotpunim oporavkom nakon operativnog lečenja kičme ili kompresivnih neuropatija. Zakazivanje pregleda u kabinetu za EMNG vrše lekari specijalisti reumatologije, ortopedije ili fizikalne medicine i rehabilitacije Instituta „Niška Banja”.

Šef službe: dr Slaviša Mitić

Kabinet: dr Mladenović Mirjana i dr Saša Stančulović