Institutu „Niška Banja” dodeljen Sertifikat o akreditaciji zdravstvenih ustanova

Institutu „Niška Banja” 12. avgusta 2022. godine svečano je dodeljen Sertifikat o akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Zahvaljujući konstantnom zalaganju svih zaposlenih Instituta dobijen je sertifikat na sedam (7) godina, a to je najduži period na koji se može dobiti Sertifikat o akreditaciji.

Proces dobijanja sertifikata trajao je više meseci i zahtevao dosta truda i posvećenosti kako bi se pripremila celokupna dokumentacija za spoljnu proveru od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije koja je, nakon provere dokumentacije, utvrdila da Institut ispunjava visoke standarde u svim delatnostima svog rada, da se prilagodio nacionalnim standardima na visokom nivou i da je bezbednost pacijenata na najvišem nivou.

Stalno unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata sastavni je deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika i svih drugih zaposlenih u Institutu „Niška Banja”. Kontinuirani proces unapređivanja rada ima za cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i većeg nivoa zadovoljstva korisnika i davalaca zdravstvenih usluga.