Služba za ortopediju

Posebnu pogodnost u hiruruškom lečenju pri Institutu predstavlja koherentnost više odeljenja koja su deo Institutа čime je pacijentu omogućena kompletna usluga na jednom mestu – od dijagnostike, preko kvalitetne i kompletne preoperativne pripreme, do uspešne operacije i neophodne rehabilitacije nakon toga. Načelnik službe za ortopediju je dr Nenad Stojanović.

 

Služba za ortopediju raspolaže moderno opremljenom operacionom salom u kojoj se izvode sledeći zahvati:

 • Ugradnja veštačkih zglobova kuka cementnog, hibridnog i bescementnog tipa;
 • Hirurgija reumatizma;
 • Korektivne ortopedske operacije;
 • Miniinvanzivne hirurške intervencije – artroskopije kolena.

Operaciona sala je opremljena:

 • savremenim artroskopom za miniinvazivne procedure sa šejverom i artropumpom;
 • savremenim pneumatskim setom za obradu kostiju;
 • savremenim autoklavom za standardnu i brzu sterilizaciju;
 • savremenim aparatima za suvu sterilizaciju;
 • aparatom za anesteziju Fabius;
 • monitorom za praćenje vitalnih parametara GAMA;
 • defibrilatorom;
 • monitorom za praćenje koncentracije anestetika za vreme anestezije VAMOS;
 • neurostimulatorom za regionalne anestezije;
 • infuzionim pumpama za precizno doziranje lekova.

Za izvođenje hirurških intervencija operatorima su na raspolaganju: opšta anestezija, spinalna anestezija, periduralna anestezija i periferni blokovi.

U pripremi bolesnika, koji često pored osnovne bolesti, koja se hirurški leči, imaju i dosta pridruženih bolesti (bolesti srca, bubrega, pluća, endokrine bolesti i dr.), na raspolaganju su savremena laboratoratorija, kompletna neinvazivna dijagnostika kardiologije, MRI i druge savremene dijagnostičke procedure, kao i konsultativni i konzilijarni pregledi lekara svih specijalnosti u Institutu.

U okviru Službe za ortopediju, koja ima smeštajni kapacitet od 40 postelja, postoji Кabinet za terapiju hroničnog benignog bola.