Zahvalnica za ljudskost

U mesecu julu sam bio na rehabilitaciji u Institutu „Niška Banja”, Terme. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim zaposlenima u navedenom objektu na ukazanoj pažnji, brizi, profesionalizmu i ljudskosti. Počevši od fizioterapetkinja Milene i Kaje koje su izuzetno brižne i profesionalne prema svakom pacijentu što se videlo u svakodnevnom tretmanu tj. vežbanju.

Zahvalnost izražavam i medicinskom osoblju sa doktorom Novicom Dimićem jer su sve vreme bili veoma predusretljivi, ljubazni i uvek za svakog pacijenta odvajali vremena da porazgovaraju, posavetuju. Takođe, ovom prilikom pohvaljujem i osoblje u restoranu, usluga je bila revnosna, profesionalna i nadasve ljudska što nam je umnogome olakšalo boravak i rehabilitaciju.

Goran Mitić iz Užica