Institut „Niška Banja” obeležio Svetski dan borbe protiv osteoporoze

Svetski dan borbe protiv osteoporoze zaposleni u Institutu „Niška Banja” obeležli su kao i svake godine 20. oktobra. Kampanja je bila posvećena podizanju svesti o prevenciji, dijagnostici i lečenju osteoporoze, a njen moto bio je „Korak do zdravlja kostiju” („Step up for bone health”).

Ovom prilikom lekari Instituta su razgovarati sa zainteresovanim sugrađanima i dali im korisne savete o ishrani. Fizioterapeuti su se potrudili da savetima i praktičnim prikazom vežbi pomognu prisutnima da nauče kako se upražnjavanjem pravilne fizičke aktivnosti može prevenirati osteoporoza.

Kao što je poznato, nepromenljivi nasledni činioci (pol, rasa) sa jedne strane, i neki spoljni faktori na koje možemo da utičemo, određuju maksimum naše koštane gustine, što je veoma značajno za kasniji period života. Faktori rizika za osteoporozu su: porodična anamneza (osteoporotični prelom u porodici), pol, godine starosti, mala telesna masa (BMI<19kg/m2), neadekvatna ishrana (ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D), alkohol, cigarete, kafa (preko četiri dnevno), fizička neaktivnost, amenoreja duža od šest meseci, rana hirurška ili prirodna menopauza pre 45 godine, različite bolesti (hipertireoza, hiperparatireoidizam, reumatoidni artritis, hronična bubrežna insuficijencija, hipogonadizam, težak alkoholizam), upotreba lekova (kortikosteroida, antiepileptika, heparina).

Živimo u vremenu pandemije virusa Сovid-19, koji izaziva velike komplikacija po zdravlje čoveka, pa je zbog toga još značajnije da obratimo pažnju na prevenciju potencijalnih zdravstvenih problema koji se mogu javiti kod pacijenata obolelih od osteoporoze.

 

TV BELLE AMIE

TV ZONA PLUS „OKO“ – гостовање др Розита Филипов

SVETSKI DAN BORBE PROTIV OSTEOPOROZE – OKO NIŠ – 18.10.2022

ТV ZONA PLUS REPORTAZA

PORTAL NISKE VESTI

„KORAKOM DO ZDRAVLJA“: Svaka treća žena i peti muškarac u svetu oboli od osteoporoze