IV simpozijum Udruženja kardiologa Srbije

IV simpozijum Udruženja kardiologa Srbije „Inovacija, znanja i mogućnosti razvoja kardiologije u Srbiji (NOVA-K 2022)” održan je od 28 do 30. oktobra 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U okviru simpozijum prof dr. Marina Deljanin Ilić održala je nekoliko značajnih predavanja i uvrštena je u Naučni odbor simpozijuma.

Prof. dr Stevan Ilić aktivno je učestvovao na Simpozijumu kao panelista u okviru sesije „Heart Failure 2022 high lights” sa grupom eminentnih profesora i stručnjaka, koja održana u subotu 29. oktobra. Ujedno se Prof. dr Stevan Ilić istakao i kao najvredniji slušalac predavanja svih dana trajanja simpozijuma.

Ispred Instituta, a u okviru sesije „Kardiovaskularna rehabiltacija i prevencija”, predavanja su održali:
Doc. dr Dejan Petrović – Prevencija kardiovaskularnih bolesti 2022
Dr Bojan Ilić – Rehabilitacija bolesnika nakon preležale bolesti Covid-19
Prof. dr Marina Deljanin Ilić – Kardiovaskularna rehabilitacija žena: izazovi i mogućnosti
Prof. dr Dragan Đorđević – Rehabilitacija bolesnika sa veštačkim srčanim zaliscima

Sesijom su predsedavali: prof dr Marina Deljanin Ilić (Institut Niška Banja), dr sci Mojsije Anđić (Institut za rehabilitaciju – Sokobanjska, Beograd) i Doc dr Barija Bjelobrk (Institut za KV bolesti Sremska Kamenica).