ECHOSerbia2022

Treći kongres ehokardiografskog udruženja Srbije sa medunarodnim učešćem – ECHOSerbia2022 održan je 7. i 8. oktobra 2022. godine u Beogradu.

Naučni program kongresa sastojao se od plenarih sesija i eho-kardiografskih radionica sa prikazima slučajeva.

U okviru kongresa održan je i akreditovan EACVI HIT kurs iz oblasti FoCUS srčanog ultrazvuka, dok su u okviru imidžing kampusa realizovane ECHOS interaktivne radionice iz različitih oblasti eho-kardiografije.

Iz Instituta „Niška Banja” na kongresu su učestvovali prof. dr Marina Deljanin Ilić i dr Dejan Simonović koji su održali tri predavanja iz oblasti dijastologije i plućnog ultrazvuka.  

Prof. dr Marina Deljanin Ilić je u okviru sesije „Eho dijalozi o srčanoj slabosti” govorila o primeni srčanog ultrazvuka u HFpEF: Eho u HFpEF.

U okviru sesije „Napredne eho tehnike na praktičnim primerima – 1. deo” dr Dejan Simonović održao je predavnje: Dijastolni stres eho test: kome, kako i zašto? dok je u okviru sesije „Journal Club – najbolje iz srpske eho-kardiologije” dr Dejan Simonović prezentovao je rezultate iz ranije publikovanih naučnih radova: Stress eho u HFpEF.