XXIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije

XXIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije održan je 21-23. oktobra 2021. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja” imao je svoju sesiju Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija 2021”. Moderatori sesije bili su: prof. dr Marina Deljanin Ilić, prof. dr Stevan Ilić i prim. dr Bojan Ilić. Predavači u sesiji, po redosledu predavanja, bili su: prof. dr Dragan Đorđević Prevencija kardiovaskularnih bolesti 2021”, prof. dr Ivan Tasić Mere prevencije i rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i pridruženim bolestima”, prof. dr Marina Deljanin Ilić Rehabilitacija bolesnika sa HFpEF”, prim. dr Bojan Ilić Rehabilitacija bolesnika nakon preležane bolesti COVID-19” i doc. dr Dejan Petrović Specifičnosti prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti kod osoba starije životne dobi”.

Osim toga, prof. dr Marina Deljanin Ilić je predavanjem Dijastolna srčana insuficijencija u svetlu preporuka” učestvovala u sesiji Nove kardiološke paradigme, Simpozijuma 34. ogranka Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku. Prof. dr Ivan Tasić učestvovao je predavanjem Varijabilnost krvnog pritiska: klinički značaj i terapijske mogućnosti?” u sesiji Posebna klinička stanja u hipertenziji, sesije Udruženja kardiologa Srbije i prijatelja. Takođe, prof. dr Ivan Tasić je predavanjem Monoterapija – za i protiv” učestvovao u sesiji Hipertenzija 2021, zajedničke sesije Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja za hipertenziju Srbije.