Svetski Kongres za osteoporozu, osteoartrozu i muskuloskeletne bolesti

U periodu od 19. do 22. aprila 2018. godine u Kpakovu (Poljska) održan je Svetski Kongres za osteoporozu, osteoartrozu i muskuloskeletne bolesti u organizaciji WCO IOF ESCEO.

Na Kongresu je prezentovano četiri rada od strane pet lekara našeg Instituta: Prim. dr Slađana Božilov, Dr sci. med Jelena Jovanović, Prim. dr Katarina Marković, Dr sci. med Irena Dimitrijević i Dr Ivana Aleksić.