Prolećna kardiološka radionica

Četvrta po redu „Prolećna kardiološka radionica 2018održana je u periodu od 12. do 15. aprila 2018. godine na Kopaoniku.

Lekari iz Instituta „Niška Banja” održali su uspešnu sesiju sa prikazima iz kliničke prakse. Sesijom su presedavali prof. dr Marina Deljanin Ilić i mr. sci dr Bojan Ilić.

U okviru Radionice, izlaganje naučnih radova i prezentovanje primera dobre kliničke prakse imali su i lekari: prof. dr Ivan Tasić, dr Dejan Simonović, dr Dejan Petrović, doc. dr Dragan Đorđević i prim. dr. Svetlana Kostić.