Svetski dan borbe protiv osteoporoza

Cilj Svetskog dana osteoporoze (20. oktobar) je da sama bolest i prevencija preloma postanu globalni zdravstveni prioritet. Kampanja je posvećena podizanju globalne svesti o prevenciji, dijagnozi i lečenju osteoporoze.

Osteoporozu karakteriše poremećaj građe kostiju koji nastaje kao posledica smanjenja koštane mase, zbog čega kosti postaju krte i podložne prelomima. Promena koštane građe u osteoporozi uzrokuje povećanu koštanu fragilnost. Osteoporotski prelom kičmenog pršljena i kuka su najčešće i najozbiljnije komplikacije osteoporoze. Osteoporoza je sve veći globalni problem: u svetu prelomi pogađaju svaku treću ženu i svakog petog muškarca starijeg od 50 godina. Prema procenama u Srbiji od osteoporoze boluje oko 600000 ljudi, uglavnom žena.

Naslov ovogodišnje kampanje je „TO JE OSTEOPOROZA” i realizovaće se kroz vizuelne prikaze i priče stvarnih ljudi koji žive sa osteoporozom u svim regionima sveta. Kampanja će naglasiti direktnu vezu između osteoporoze – tihog kradljivca kostiju i slomljenih kostiju, koje imaju ozbiljan uticaj na život u smislu bola, invaliditeta, potrebe za tuđom negom i pomoći. Takođe će se fokusirati na osteoporozu kao porodičnu stvar, ističući činjenicu da porodični negovatelji često nose najveći teret nege što menja kvalitet života cele porodice, a ne samo obolelog. Zdravlje kostiju definitivno se tiče cele porodice i zato je važno osigurati da Vaša porodica održava zdrav životni stil u najvećoj mogućoj meri.

 

Ključne poruke Svetskog dana osteoporoze 2020.

  1. Osteoporoza je osnovni uzrok bolnih, iscrpljujućih i po život opasnih slomljenih kostiju – poznatih kao fragilne frakture.
  2. Osteoporoza pogađa celu porodicu. Članovi porodice često snose teret nege.
  3. Ako je jedan od vaših roditelja imao osteoporozu ili frakturu kuka, ovo može povećati Vaš rizik od razvoja bolesti. Proverite sopstveni rizik.
  4. Preduzmite rane mere za prevenciju. Prevencija počinje u mladosti: redovna fizička aktivnost, dovoljno vitamina D, korekcija loših životnih navika (pušenje, alkohol, ishrana…)