„Klinička kardiologija – Cardionaissus 2023”

Klinika za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, uz podršku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Udruženja kardiologa Srbije, organizovala je X tradicionalni kongres pod nazivom „Klinička kardiologija – Cardionaissus 2023”. Kongres je održan u Nišu, u hotelu „Tami Residence” od 16. do 19. marta 2023. godine.

Prvu sesiju na ovom kongresu održali su lekari Instituta „Niška Banja” pod nazivom „Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija 2023”, u organizaciji prof. dr Marine Deljanin Ilić. Predavači i teme predavanja bile su:

• Doc. dr Dejan Petrović – Prevencija Kardiovaskularnih bolesti u svetlu preporuka.
• Prof. dr Ivan Tasić – Prevencija i rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i komorbiditetima.
• Prim. dr Bojan Ilić – Rehabilitacija bolesnika sa HFrEF.
• Prof. dr Marina Deljanin Ilić – Rehabilitacija bolesnika sa HFpEF.
• Prof. dr Dragan Đorđević – Rehabilitacija bolesnika sa veštačkim srčanim zaliscima.

Sesija je završena pohvalama, bogatom i konstruktivnom diskusijom.