Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije

U periodu od 27. do 30. septembra 2023. godine, održan je Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (URES) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) u Vrnjačkoj Banji.

Naučni program započeo je predkongresnim seminarem Bubreg u reumatskim bolestima, koji je organizovan u saradnji sa Udruženjem nefrologa Srbije. Sadržaj Kongresa realizovan je kroz plenarna predavanja, usmena saopštenja i poster prezentacije originalnih radova, dve interaktivne radionice, sesije – Zanimljivi slučajevi iz prakse i zajedničke sesije Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti.

Iz Instituta „Niška Banja” sedam lekara učestvovalo je na kongresu. Profesor dr Bojana Stamenković održala je predavanje na predkongresnom seminaru na temu Hiperurikemija i gihtProf. dr Sonja Stojanovićmr sci. med. dr Jovan Nedović, prof. dr Bojana Stamenković, doc. dr Valentina Živković, dr Jasmina Jocić, dr Jovana Cvetković i dr Novica Dimić aktivno su, kao predavači, učestvovali u interaktivnoj radionici Srce i reumatske bolesti.

Dr Jasmina Jocić i dr Jovana Cvetković predstavile su svoje radove u sesiji usmenih saopštenja, dok je dr Novica Dimić podelio interesantan slučaj iz kliničke prakse u sesiji o zanimljivim slučajevima. Profesor dr Bojana Stamenković je takođe prezentovala knjigu pod nazivom Degenerativne artropatije.

Profesor dr Sonja Stojanović dobila je nagradu za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa, dok je dr Jasmina Jocić je dobila nagradu za najbolje usmeno saopštenje originalnog rada za svoj rad na temu Neuropatski bol kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom.

Od 1. oktobra 2023. godine funkciju predsednika Udruženja reumatologa Srbije preuzela je prof dr Bojana Stamenković.