Evropski kongres srčane slabosti 2022

U periodu od  21. do 24. maja 2022. godine u Madridu je održan Evropski kongres srčane slabosti (Heart Failure Congress 2022). Ovaj kongres se svake godine održava pod okriljem Evropskog udruženja kardiologa (European Society of Cardiology) i pored kardiologa okuplja interniste, anesteziologe, kardiohirurge, kao i lekare drugih specijalnosti. Cilj kongresa je razmena dosadašnjih iskustava i prezentovanje novina u prevenciji, dijagnozi i lečenju obolelih od srčane slabosti.

Zbog trenutne epidemiološke situacije kongres je imao hibridni karakter: putem linka (on-line) i uživo (on-site). Onaj ko se odlučio za drugu opciju mogao je da uživa u prelepom sajmištu IFEMA Madrid (https://www.ifema.es/en). Sedam sala bilo je posebno adaptirano za usmene prezentacije, dok su posteri bili prezentovani u velikom holu gde su bile smeštene i farmaceutske kompanije.

Naš Institut su na kongresu predstavljali profesorka Marina Deljanin Ilić, doktorka Svetlana Kostić, profesor Ivan Tasić i doktor Milovan Stojanović. Takođe, među prisutnima je bio i naš istaknuti profesor Stevan Ilić, bivši direktor naše Klinike za kardiologiju i bivši dekan Medicinskog fakulteta u Nišu.

Doktor Milovan Stojanović je održao je e-poster prezentaciju:

Stojanović M, Deljanin Ilic M, Ilic S. THE EFFECTS OF CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN PATIENTS WITH REDUCED, MILDLY REDUCED, AND PRESERVED EJECTION FRACTION – DO THEY BENEFIT EQUALLY?