Evropski dan srčane slabosti u Institutu „Niška Banja”

Institut „Niška Banja” je 9. maja 2022. obeležio Evropski dan srčane slabosti. Najpre je organizovano predavanje za pacijente, a zatim su na terasi stacionara „Radon” lekari Instituta govorili o tome zašto je srčana slabost jedan od najvećih problema savremene civilizacije, razgovarali sa posetiocima, odgovarali na njihova pitanja, davali savete koji se odnose na prevenciju srčane insuficijencije, odnosno podsećali bolesnike zašto je bitno da redovno uzimaju propisanu terapiju i da se redovno kontrolišu. Nakon toga fizioterapeuti Instituta, zajedno sa ostalim medicinskim osobljem poveli su građane u šetnju za zdravo srce.

Podeljen je štampani materijal koji je koncipiran tako da, na jednostavan način i bez zbunjujuće medicinske terminologije, objasni šta je to srčana slabost, zašto je bitna, koja su to stanja koja dovode do srčane slabosti, koji su simptomi i znaci srčane slabosti, kada se javiti svom lekaru. Interesantna su i poglavlja koja se tiču planiranja terapije, kako ne zaboraviti da uzmete lek, kako se ponašati tokom svakodnevnih aktivnosti.

Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2011. godine, odnosno u Srbiji od 2012. godine u organizaciji Udruženja za srčanu slabost Srbije. Ovaj dan je osmišljen kako bi ukazao na važnost prepoznavanja srčane insuficijencije, uspostavljanja tačne dijagnoze i adekvatnog lečenja.