Prolećna kardiološka radionica na Kopaoniku (organizator Akademski Medicinski Edukacioni Centar – AMEC)

Od 14. do 17. aprila 2022. godine održana je Prolećna kardiološka radionica na Kopaoniku (organizator Akademski Medicinski Edukacioni Centar – AMEC). Institut „Niška Banja“ imao je svoju sesiju: „Dijagnostički i terapijski izazovi – prikazi iz kardiološke prakse“. Moderator sesije bila je prof. dr Marina Deljnin Ilić. Održana su sledeća predavanja u sesiji: Iskustva Covid bolnice Instituta „Niška Banja“ –…

Više