Prolećna kardiološka radionica

Od 14. do 17. aprila 2022. godine održana je Prolećna kardiološka radionica na Kopaoniku u organizaciji Akademskog Medicinskog Edukacionog Centra – AMEC. Institut „Niška Banja” imao je svoju sesiju: „Dijagnostički i terapijski izazovi – prikazi iz kardiološke prakse”. Moderator sesije bila je prof. dr Marina Deljanin Ilić.

Održana su sledeća predavanja u sesiji:

Iskustva Kovid bolnice Instituta „Niška Banja” – prof. dr Dragan Đorđević;

Poremećaji srčanog ritma kod Kovid pozitivnog pacijenta – mr sci. med dr Bojan Ilić;

Primarna plućna hipertenzija – prof. dr Ivan Tasić i

Psorijazni artritis i koronarna bolest – doc. dr Dejan Petrović i prof. dr Marina Deljanin Ilić.

Naši lekari učestvovali su i u drugim sesijama sa predavanjima: LDL holesterol kao uzrok aterosklerotske KV bolesti i lečenje statinima – prof. dr Ivan Tasić i Remnant holesterol – pojam, rizik, dijagnoza i terapija – prim. dr Svetlana Kostić.