Zahvalnica Udruženja ORS

Udruženje obolelih od reumatskih bolesti ORS – Podružnica Niš

Direktoru Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”

Prof. dr Marini Deljanin Ilić

 

 

Poštovana direktorka,

Pre svega, želim da Vam se iskreno zahvalim u ime Udruženja obolelih od reumatskih bolesti ORS – Podružnica Niš. Pored ogromnog terata koje je celokupno ljudstvo svih zdravstvenih institucija, a posebno zaposlenih u Insititutu „Niška Banja” podnelo, Vaši lekari i kompletno medicinsko osoblje je pokazalo izuzetan trud i posvećenost pacijentima. Verujemo da je činjenica da su Radon i Zelengora bili COVID-19 bolnice od Vas zahtevalo bržu reakciju i punu posvećenost u sprečavanju daljeg širenja virusa.

Ovim putem se u ime svih Vaših pacijenata zahvaljujemo za sve što ste učinili za nas i pored veoma specifične situacije u kojoj smo sve svi našli. Posebno se zahvaljujemo BIOLOŠKOM KABINETU koji je u toku pandemije radio besprekorno pa niko od pacijenata nije ostao uskraćen za lek ili bitnu informaciju. Zajedničkom saradnjom sa Vašim lekarima i medicinskim osobljem smo odgovorili na sve strahove, brige i nedoumice pacijenata, savetovali se grupno i individualno o svim daljim koracima sedam dana u nedelji. U tome nam je značajno pomoglo iskustvo i kontakti sedišta Udruženja i predsednica prim. dr Mirjana Lapčević.

Da svi nadljudski napori ostanu upamćeni, ispred Udruženja obolelih od reumatskih bolesti ORS – Podružnica Niš javno pohvaljujem:

  • Mr. sci. med. dr Jovana Nedovića koji je bio dežurni reumatolog,
  • Doc. dr Sonju Stojanović koja je odgovarala na sva pitanja i probleme naših članova i svih obolelih od RB kojima je bila potrebna pomoć,
  • m.t. Miloša Cekića koji je bio u stalnoj komunikaciji sa obolelima preko Viber grupe i davao obaveštenja i informacije koje su bile od presudnog značaja tokom pandemije,
  • višu med. sestru Ivanu Kostić koja je telefonom obaveštavala i davala instrukcije kada i kako da dođemo za terapiju,
  • med. sestru Anicu Đokić koja je davala informacije telefonom i zakazivala hitne preglede i
  • med. sestru Ivanu Stojanović.

Ovo nije konačna lista ljudi, niti aktivnosti u kojima smo podržani tokom pandemije. Koristim priliku da predložim da navedeni budu pohvaljeni.

U nadi da ćemo nastaviti uspešnu saradnju, srdačno Vas pozdavljam,

 

S poštovanjem,

Predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti ORS – Podružnica Niš,

Danijela Janković dipl. inž. tehn.