Simpozijum „Aktuelnosti u reumatologiji 2022.”

U Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” od 12. do 14. maja 2022. održan je Simpozijum „Aktuelnosti u reumatologiji 2022.”

Pokrovitelј Simpozijuma je Ministarstvo zdravlјa Republike Srbije, a organizatori Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Udruženje reumatologa Srbije, Reumatološka sekcija SLD-a i  niška podružnica SLD-a, kao i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti.

Na Simpozijumu je prezentovano 19 predavanja po pozivu, 1 okrugli sto sa 2 usmena saopštenja  i 11 poster prezentacija originalnih radova. U okviru pratećeg sadržaja održano je 5 mini simpozijuma i 2 predavanja. Svi radovi su publikovani u suplementu časopisa „Balneoclimatologia” (2022) volumen 46, broj 1.

Ukupan broj registrovanih učesnika bio je 395. Veliki broj učesnika je pratio program preko „Zoom” aplikacije, jer je ove godine Simpozijum organizovan u hibridnoj formi, tako da je praćenje programa bilo dostupno i učesnicima koji nisu bili u mogućnosti da lično prisustvuju.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.