Simpozijum „Aktuelnosti u kardiologiji 7”

Na Simpozijumu „Aktuelnosti u kardiologiji 7” održanom od 16. do 18. maja 2019. godine prisustvovalo je 1.169 učesnika, 14 učesnika sa poster prezentacijom i 55 predavača po pozivu. Pokrovitelj Simpozijuma bilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Organizatori Simpozijuma bili su Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU, Kardiološka sekcija SLD i Udruženje kardiologa Srbije.