Poseta đaka iz Gračanice

U stručnoj poseti Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” 25. maja 2023. bili su učenici Srednje medicinske škole iz Gračanice, smer fizioterapeutski tehničar, sa svojim nastavnicima.

Glavni fizioterapeut Jasminka Stojadinović i odgovorni fizioterapeut Dragana Radovanović upoznale su ih sa širokim spektrom delatnosti ove zdravstvene, naučno nastavne i istraživačke ustanove, kao i sa svim terapijskim procedurama koje spovode fizioterapeuti i zdravstveni negovatelji.