Poezija leči

Brojni pesnici su recitovanjem svojih stihova tokom jula i septembra 2018. godine ulepšali boravak naših pacijenata u Institutu. Naš primarni cilj je da organizacijom književnih popodneva sadržajno obogatimo boravak pacijenata u Institutu i da im pružimo smeh kao lek kroz boemsku poeziju.