Kongres Evropskog udruženja reumatologa

U Madridu je od 12. do 15. juna 2019. održan redovni godišnji Kongres evropskog udruženja reumatologa EULAR 2019 (European League Against Rheumatism).

Kongresu je prisustvovalo oko 16 000 učesnika, dominantno iz Evrope, ali i iz Amerike, Azije i Afrike. Podneto je 4900 apstrakata od čega je 45% (2205) prihvaćeno za prezentaciju u vidu postera, dok je 30% prihvaćeno za publikovanje u Zborniku koji izlazi kao suplement časopisa Annals of the Rheumatic Diseases (ARD). Predavanja su organizovana u 125 naučnih sesija sa preko 500 govornika, a 350 radova je prihvaćeno za usmene prezentacije.

Iz Instituta „Niška Banja” Kongresu je prisustvovalo šestoro lekara: mr sci. dr Jovan Nedović, dr sci. Jelena Jovanović, dr Ivana Aleksić, dr Slavica Kozomara, dr Slaviša Mitić i dr Milena Stoičkov.

Kongres je obuhvatio sve oblasti reumatologije sa najnovijim rezultatima iz studija koje su ispitivale efikasnost i podnošljivost inovativnih lekova, pre svega iz grupe bioloških lekova, ali i malih molekula kao što su JAK inhibitori.
U delu edukativnih predavanja prezentovane su nove smernice za lečenje psorijaznog artritisa a date su i dopune smernicama za SLE, vaskulitise velikih krvnih sudova, antifisfilipidnog sindroma i Sjegren-ovog sindroma.