Kongres „Aktuelnosti u kardiologiji 2023.”

U Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” od 11. do 13. maja 2023. održan je Kongres sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Aktuelnosti u kardiologiji 2023.”

Na Kongresu je učestvovalo 47 predavača i 368 registrovanih učesnika koji su prezentovali:

  • 56 predavanja
  • 11 sesija
  • jednu lekciju iz kardiologije
  • 7 simpozijuma farmaceutskih kompanija
  • 16 poster prezentacija originalnih radova

Svi radovi izloženi na Simpozijumu publikovani su u suplementu časopisa „Balneoclimatologia” (2023) volumen 47, broj 1.

Pokrovitelj Kongresa bilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a organizatori su bili Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU, Udruženje kardiologa Srbije, Srpsko lekarsko društvo – podružnica Niš. Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.


___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________