Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije – URES i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije – ORS, održan je od 14. do 17. septembra 2022. godine u Beogradu. Naučni program činili su: predkongresni seminar, zajednička sesija URЕS/ORS, plenarna predavanja po pozivu, usmena saopštenja originalnih radova, usmena i poster prezentacija originalnih radova i prikaza bolesnika, kao i četiri interaktivne radionice.


Iz Instituta „Niška Banja” u radu kongresa učestvovalo je osam lekara. U okviru predkongresnog akreditovanog seminara „Psorijazni artritis od patogeneze do terapije”, doc. dr Sonja Stojanović održala je predavanje na temu: „Efikasnost konvencionalnih lekova koji menjaju tok bolesti u psorijaznom artritisu”.

U radu interaktivne radionice „Pristup bolesniku sa Raynaudovim fenomenom”, učestvovali su kao predavači naši lekari doc. dr Bojana Stamenković, mr sci. med. dr Jovan Nedović, doc. dr Sonja Stojanović i doc. dr Valentina Živković.

Dr Jasmina Jocić i dr Novica Dimić predstavili su svoje radove u okviru sesije usmenih saopštenja, dok su dr Miljana Šarac i dr Jovana Cvetković svoje radove izložile u poster sesiji. Predsednica radne grupe za reumatoidni artritis, doc. dr Sonja Stojanović, predstavila je brošuru za lekare primarne zdravstvene zaštite „Optimalna primena metotreksata u reumatologiji”.

Doc. dr Bojana Stamenković dobila je nagradu za najveći naučni i stručni doprionos između dva kongresa.