Godišnji kongres Američkog udruženja reumatologa

ACR (American College of Rheumatology) godišnji kongres organizovan je od strane Američkog udruženja reumatologa u glavnom gradu države Džordžije, Atlanti, od 8. do 13. novembra 2019. godine. Kongresu je prisutvovalo preko 16 000 reumatologa, zdravstvenih tehničara i preko 170 farmaceutskih kuća iz više od 100 zemalja SAD i Evrope. Iz našeg Instituta u radu kongresa učestvovala je doc. dr Bojana Stamenković.

Osnovano 1934. godine, ACR udruženje broji preko 9500 lekara, drugih zdravstvenih radnika i naučnika širom sveta i podržava i poboljšava edukaciju, istraživanja i klinički, praktičan rad svojih članova. Na kongresu se svake godine početkom novembra meseca promovišu najnovija naučna dostignuća, inovacije u sferi medicine i farmaceutike i pomaže u rešavanju određenih kliničkih problema uz timski pristup.

Na kongresu je izloženo preko 500 predavanja po pozivu, edukativnih seminara, preko 3000 posebno izabranih apstrakata. Održano je 20 simpozijuma od strane farmaceutskih kuća i 12 edukativnih inovativnih simpozijuma sa novim lekovima – biološkim, biosličnim i usmerenim sintetskim lekovima, koji se koriste u različitim oblastima reumatologije danas. Učesnici su imali prilike da učestvuju na brojnim radionicama.

Svaki ACR/ARHP kongres je novi stimulans za dalje bavljenje strukom i naukom, podstrek za nove ideje i planove koji su usmereni ka novim naučnim dostignućima i, naravno, koristan udžbenik za poboljšanje kvaliteta kliničkog rada sa najvažnijim ciljem koji podrazumeva svakodnevnu nesebičnu pomoć reumatskim bolesnicima.