• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Nastavna baza Medicinskog fakulteta

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu na katedri Interne medicine – oblast Kardiologija, Reumatologija i Balneoklimatologija.
Predavanja i vežbe za studente na osnovnoj i poslediplomskoj nastavi iz Interne medicine odvijaju se u amfiteatru, Plenum sali Instituta i na kliničkim odjelenjima, a vode ih sledeći nastavnici:


INTERNA MEDICINA

Oblast Kardiologija:

Prof. dr Deljanin Ilić Ž. Marina - redovni profesor – Naučna i stručna kompetentnost;
Prof. dr Tasić S. Ivan – vanredni profesor – Naučna i stručna kompetentnost;
Doc. dr Đorđević B. Dragan – docent – Naučna i stručna kompetentnost;
Doc. dr Stoičkov B. Viktor – docent – Naučna i stručna kompetentnost;
Ass. dr Petrović B. Dejan – asistent – Naučna i stručna kompetentnost.

 

Oblast Reumatologija:

Doc. dr Stojanović K. Sonja – docent – Naučna i stručna kompetentnost;
Doc. dr Živković G. Valentina – docent – Naučna i stručna kompetentnost;

 

Oblast Balneoklimatologija:

Doc. dr Stamenković N. Bojana – docent – Naučna i stručna kompetentnost;