• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Kapilaroskopija

 

Kapilaroskopija  se zakazuje svakog radnog dana od 12:00č do 14:00č lično na klinici za reumatologiju u Institutu Niška Banja, stacionar Zelengora (I sprat, soba 152) ili telefonskim pozivom na broj: 018/502-032.

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija za pregled:

 1. specijalistički (plavi) uput lekara opšte prakse Vašeg doma Zdravlja;
 2. ukoliko ste  osigurani preko fonda a niste sa područja Niškog regiona dolazite sa overenim uputom lekarske komisije; Vašeg Fonda zdravstvenog osiguranja;  
 3. zdravstvena knjižica(overena);
 4. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste;


Kapilaroskopija je metoda pregleda malih krvnih sudova kože. Najpogodinje mesto za kapilaroskopski pregled je koža ruba nokatne ploče koja se pre posmatranja stereomikroskopom prekriva tankim slojem providnog, bezbojnog ulja. Kapilaroskopski pregled se obavlja u prostoriji sa mikroklimatskim uslovima u zoni konfora.

S obzirom da promene u spoljašnjoj temperaturi, fizičko i psihičko stanje ispitanika, pušenje i drugi činioci mogu da utiču na mikrocirkulaciju, to osobe kod kojih će se raditi pregled treba da provedu najmanje 15 minuta u istim mikroklimatskim uslovima u kojima će se obaviti pregled, a pušači ne smeju da puše najmanje 15 minuta pre pregleda. U toku kapilaroskopije osoba kojoj se posmatraju kapilari sedi, a ruka na kojoj se gledaju kapilarne petlje treba da se nalazi u nivou srca.

Pregled se obavlja tri puta nedeljno, utorkom i sredom od 11:00č i četvrtkom od 12:00č.