• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

 CENOVNIK SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA DIJAGNOSTIKE I LEČENJA - SA POSEBNIM ZAHTEVIMA

VRSTA USLUGE

3 DANA

4 DANA

5 DANA

7 DANA

14 DANA

21 DAN

Program ispitivanja i lečenja

reumatskih oboljenja

/

/

/

35.240,00

59.920,00

85.000,00

Program ispitivanja i lečenja kardiovaskularnih bolesnika

/

/

39.000,00

/

/

/

  Program ispitivanja i lečenja i primena balneo-fizikalne terapije kod kardiovaskularnih bolesnika u trajanju od 14 ili 21 dan

/

/

/

/

66.420,00

85.000,00

Menadžerski „check-up“

od 3 do 5 dana

30.000,00

33.600,00

37.200,00

/

/

/

 

Napomena:
Pod posebnim zahtevima podrazumevaju se visoko specijalizovane dijagnostičke metode, po preporuci ordinirajućeg lekara.
Sastavni deo cenovnika je sadržaj specijalizovanih programa dijagnostike I lečenja sa posebnim zahtevima.
Cene svih programa podrazumevaju smeštaj u dvokrevetnim sobama. Doplata za drugi tip sobe je po cenovniku Instituta.

 

SADRŽAJ SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA ISPITIVANJA I LEČENJA - SA POSEBNIM ZAHTEVIMA

PROGRAM ISPITIVANJA  I LEČENJA REUMATSKIH OBOLJENJA

 • Smeštaj na bazi punog pansiona;
 • Boravišna taksa i osiguranje;
 • Pregled interniste reumatologa;
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine;
 • Laboratorijsko ispitivanje parametara u krvi, mokraći i sinovijalnoj tečnosti;
 • Radiološki pregled zglobova;
 • Ultrazvučni pregled zglobova;
 • Magnetna rezonanca (MRI) zglobova;
 • Merenje koštane gustine DEXA denzitometrom - po potrebi;
 • Punkcija zglobova – po potrebi;
 • Propisivanje medikamentne terapije;
 • Balneo i fizikalna terapija.

 

 PROGRAM ISPITIVANJA I LEČENJA KARDIOVSKULARNIH BOLESNIKA

 • Smeštaj na bazi punog pansiona;
 • Boravišna taksa i osiguranje;
 • Pregled interniste- kardiologa;
 • Utvrđivanje i korekcija faktora rizika za koronarnu aterosklerozu;
 • Registrovanje i analiza standardnog elektrokardiograma;
 • Radiološki pregled srca i pluća;
 • Laboratorijsko ispitivanje parametara u krvi i mokraći;
 • Ehokardiografski pregled srca;
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata;
 • Test fizičkim opterećenjem;
 • 24-satni elektrokardiogram (Holter monitoring);
 • 24-satno merenje krvnog pritiska;
 • Propisivanje medikamentne terapije i higijenskodijetetskog režima.
 

PROGRAM ISPITIVANJA I LEČENJA I PRIMENA BALNEO-FIZIKALNE TERAPIJE KOD KARDIOVSKULARNIH BOLESNIKA

 • Smeštaj na bazi punog pansiona;
 • Boravišna taksa i osiguranje;
 • Pregled interniste- kardiologa;
 • Utvrđivanje i korekcija faktora rizika za koronarnu aterosklerozu;
 • Registrovanje i analiza standardnog elektrokardiograma;
 • Radiološki pregled srca i pluća;
 • Laboratorijsko ispitivanje parametara u krvi i mokraći;
 • Ehokardiografski pregled srca;
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata;
 • Test fizičkim opterećenjem;
 • 24-satni elektrokardiogram(Holter monitoring);
 • 24-satno merenje krvnog pritiska;
 • Propisivanje medikamentne terapije i higijenskodijetetskog režima;
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine;
 • Balneo i fizikalna terapija.
 
MENADŽERSKI „ CHECK UP“ OD 3 DO 5 DANA
 
 • Smeštaj na bazi punog pansiona;
 • Boravišna taksa i osiguranje;
 • Pregled interniste- kardiologa;
 • Utvrđivanje i korekcija faktora rizika za koronarnu aterosklerozu;
 • Registrovanje i analiza standardnog elektrokardiograma;
 • Radiološki pregled srca i pluća;
 • Laboratorijsko ispitivanje parametara u krvi i mokraći;
 • Ehokardiografski pregled srca;
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata;
 • Test fizičkim opterećenjem;
 • Propisivanje medikamentne terapije i higijenskodijetetskog režima;
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine;
 • Pregled interniste – reumatologa;
 • Propisivanje balneofizikalne terapije.