Клиника за рехабилитацију КВБ

Рад клинике одвија се кроз четири одељења, распоређених у стационару „Радон” (одељење А, Б, Ц) и стационару „Терме” (одељење Д). Кардиолошка рехабилитација обухвата низ мера и процедура а све са циљем постизања најбољег могућег физичког, менталног и социјалног стања пацијената.

Детаљније...

Клиника за рехабилитацију – одељење Е

Део Клинике за рехабилитацију – одељење Е је Служба за терапијски и рехабилитациони третман са електронеуромиографском дијагностиком. Приступ свим пацијентима је строго индивидуалан уз примену посебног плана и програма лечења.

Детаљније...

Служба за ортопедију

Посебну погодност у хирурушком лечењу при Институту представља кохерентност више одељења која су део Института чиме је пацијенту омогућена комплетна услуга на једном месту – од дијагностике, преко квалитетне и комплетне преоперативне припреме, до успешне операције и неопходне рехабилитације након тога.

Детаљније...

Служба за лабораторијску, радиолошку и друге дијагностике

Службе за лабораторијску дијагностику, радиолошку дијагностику, неинвазивну кардиоваскуларну дијагностику и реуматолошку дијагностику пружају пацијентима могућност свеобухватних анализа у циљу даљег, што адекватнијег приступа лечењу.

Детаљније...

Служба за фармацеутску здравствену делатност

У циљу имплементирања савремених стручних и научних достигнућа, запослени болничке апотеке константно прате новине у области фармакотерапије и клиничке фармације и учествују у континуираној едукацији.

Детаљније...

Служба за правне и економско-финансијске послове

Службу за правне и економско-финансијске послове поред правног и финансијског одељења чине и Одсек за комерцијалне послове, Одсек за јавне набавке и Одељење маркетинга, пријема и смештаја гостију.

Детаљније...

Служба за техничке и друге послове

Службу за техничке и друге послове чине Одељење за инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме, Одсек за хигијенско одржавање објеката и опреме, Одељење исхране и угоститељства, као и Одсек за организацију, планирање, еваулацију и медицинску информатику.

Детаљније...