Ресертификација ISO 9001:2015 и HACCP система

Применом стандарда ISO 9001:2015 и HACCP система тежимо ка непрекидном унапређењу квалитета нашег рада и настојимо да задовољимо садашње и будуће здравствене потребе, захтеве и очекивања корисника здравствених услуга.

Детаљније...