Симпозијум „Актуелности у кардиологији 6“

Током протеклих 50 година постојања и рада Завода, а потом Института, учињен је снажан напредак, не само у здравственој – основној делатности, већ и у наставно-образовној и научној делатности. Доказ успешне научне активности у Институту су и традиционални Симпозијуми из кардиологије, на којима су презентовани бројни радови како лекара Института, тако и лекара из земље и иностранства. Први Симпозијум…

Више