Симпозијум „Новине у реуматологији 2024.”

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања” наставља традицију организовања мајских едукативних скупова. У термину од 23. до 25. маја биће одржан Симпозијум „Новине у реуматологији 2024.” а у склопу овогодишњег Симпозијума одржаће се Национални курс „Реуматске болести и око” 23. маја. 

Симпозијум је акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Вреднован је са 8 бодова за предаваче, 4 бода за пасивно учешће, 7 бодова за усмену презентацију, 5 бодова за постер презентацију и 0,5 бода за остале коауторе усмених и постер презентација (до 3 коаутора). Рок за слање радова је 26. април. Цена котизације износи 5000 динара за лекаре и фармацеуте, док за биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре износи 2500 динара.

Прелиминарни програм Симпозијума „Новине у реуматологији 2024.” доступан је на линку

Национални Симпозијум „Новине у реуматологији 2024.” акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије одлуком бр. 153-02-94/2024-01 од 11.03.2023. и налази се у Збирној табели лекарске коморе Србије за јануар 2024., у делу „Конгреси и симпозијуми”, под евиденционим бројем А-1-333/24.

Организатори Симпозијума су Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Удружење реуматолога Србије, Реуматолошка секција СЛД-а и нишка подружница СЛД-а и Удружење оболелих од реуматских болести Србије.