Служба за фармацеутску здравствену делатност

Служба за фармацеутску здравствену делатност обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са Законом о здравственој делатности, законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава, законом којим се уређује здравствено осигурање, као и у складу са Добром апотекарском праксом, а све у циљу одговорног снабдевања лековима и медицинским средствима, обезбеђивања рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, као и континуираног процеса побољшања употребе лекова и медицинских средстава, односно праћења нежељених реакција на лекове и медицинска средства.

У централној болничкој апотеци Института „Нишка Бања” дочекаће Вас Биљана Арсић, виша медицинска сестра и Ивана Стошић, магистар фармације. Наша апотека је затвореног типа, и набавка, складиштење и издавање лекова, као и осталог медицинског материјала за потребе пацијената се врши искључиво за потребе одељења и клиника Института „Нишка Бања”.

Осим лекова и потрошног санитетског материјала, апотека набавља и издаје инфузионе растворе, остеосинтетски материјал, уградни, хируршки и шиваћи материјал и прибор за потребе одељења Ортопедије, као и широку палету апотекарских хемикалија, хемијских и дезинфекционих средстава.

Такође, запослени у болничкој апотеци учествују у јавним набавкама за потребе здравствене установе готових лекова, медицинског потрошног и санитетског материјала, дезинфекционих средстава. Запослени у болничкој апотеци достављају месечне, кварталне и годишње извештаје о утрошку лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала управи здравствене установе.

Ради одржавања потребног стручног нивоа знања, запослени у апотеци учествују у програмима континуиране едукације, који су предуслов за праћење иновација о лековима и фармакотерапији. У циљу имплементирања савремених стручних и научних достигнућа, запослени болничке апотеке константно прате новине у области фармакотерапије и клиничке фармације и учествују у континуираној едукацији.

Издавање лекова и медицинског потрошног материјала клиникама и одељењима врши се кроз медицински информациони систем (МИС) на основу интерних требовања. Кроз МИС се уносе добављачи, артикли, улазни рачуни, а истовремено се и прати стање залиха лекова и медицинског потрошног материјала. Изузетно се води рачуна о року употребе материјала и најпре се издају лекови са најранијим истеком рока употребе.