Служба за техничке и друге послове

 

Одељење за инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме

Основна делатност Одељење за инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме јесте извођење радова одржавања и адаптација простора објеката Института, одржавања и сервисирања машина и инсталација и болничке опреме, одржавање медицинских апарата и електронских уређаја. У оквиру овог одељења послује Одсек за одржавање топлотних извора, грејних инсталација и опреме – котларница и енергана, као и перионица.

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања је Горан Савић, дипл. инж. електронике док је организатор одељења Бобан Ристић, дипл. инж. машинства.

 

Одсек за хигијенско одржавање објеката и опреме стационара „Радон”, „Зеленгора”, „Терме 1, 2, 3”, Старог купатила, Базена бр. 3 и бр. 5 и кардиолошке амбуланте „Вила Тасковић”

Сузана Станковић, спремачица, одговорни радник стационара „Радон”

Драгана Јоцић, спремачица, одговорни радник стационара „Терме”

Весна Јовановић, спремачица, одговорни радник стационара „Зеленгора”, Старог купатила и Базена бр. 3 и бр. 5

 

Одељење исхране и угоститељства

Јасмина Илић, шеф кухиње

Марко Ранђеловић, шеф ресторана

 

Одсек за организацију, планирање, еваулацију и медицинску информатику

Одсек за медицинску информатику задужен је за одржавање и развој медицинског информационог система – МИС, праћење и примену нових информатичко-технолошких решења ради опште дигитализације свих процеса у Институту. МИС је развијен у сарадњи са информатичком кућом „Diyomisoft”. Све медицинске и финансијско-рачуноводствене активности Института се од 2006. године обављају кроз МИС, који је данас један од најсавременијих и најкомплетнијих информационих система. МИС има више од 150 рачунарских радних станица, 2 сервера, локалну рачунарску мрежу која повезује свих 6 објеката. Оперативан је 24 часа дневно 365 дана у години и садржи велику базу података, електронске картоне пацијената и податке свих њихових посета и медицинских извештаја, РТГ и МРИ записе. Нови Picture Archiving and Communications System – PACS који омогућава економично складиштење и погодан приступ сликама из више модалитета (Ро и МРИ снимака) инсталиран је 2010. године. Електронске слике и извештаји се дигитално преносе преко PACS-а и доступни су из историје болести у оквиру МИС-а на свим радним станицама Института.

Након увођења интегрисаног здравственог информацоног система ИЗИС-а, наш медицински информациони систем је у потпуности интегрисан у ИЗИС. На основу података о медицинским услугама, лековима и санитетском материјалу унетих у МИС врши се аутоматско генерисање електронске фактуре. Сва медицинска документација, налази и извештаји се генеришу и чувају у дигиталном облику. Тренутно систем у својој бази података има регистрованих преко 263.780 болесника са својим дигиталним историјама болести и преко 983.000 медицинских извештаја.

Запослени у овом одсеку Милош Стојановић, администратор информационих система и технологија се поред своје основне делатности бави и информатичком обуком запослених, подршком при изради научних и стручних радова и публикација, техничко-технолошком подршком у организовању научних и стручних семинара и симпозијума.