Симпозијум „Актуелности у реуматологији 2022.”

У Институту за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања” од 12. до 14. маја 2022. одржан је Симпозијум „Актуелности у реуматологији 2022.”

Покровитељ Симпозијума је Министарство здравља Републике Србије, а организатори Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Удружење реуматолога Србије, Реуматолошка секција СЛД-а и нишка подружница СЛД-а, као и Удружење оболелих од реуматских болести.

На Симпозијуму je презентованo 19 предавања по позиву, 1 округли сто са 2 усмена саопштења и 11 постер презентација оригиналних радова. У оквиру пратећег садржаја одржано је 5 мини симпозијума и 2 предавања. Сви радови су публиковани у суплементу часописа „Balneoclimatologia” (2022) волумен 46, број 1.

Укупан број регистрованих учесника био је 395. Велики број учесника је пратио програм преко „Zoom” апликације, јер је ове године Симпозијум организован у хибридној форми, тако да је праћење програма било доступно и учесницима који нису били у могућности да лично присуствују.

Симпозијум је акредитoван од стране Здравственог савета Србије.