Симпозијум „Актуелности у кардиологији 7”

На Симпозијуму „Актуелности у кардиологији 7 одржаном од 16. до 18. маја 2019. године присуствовало је 1.169 учесника, 14 учесника са постер презентацијом и 55 предавача по позиву. Покровитељ Симпозијума било је Министарство здравља Републике Србије. Организатори Симпозијума били су Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Одбор за кардиоваскуларну патологију САНУ, Кардиолошка секција СЛД и Удружење кардиолога Србије.