Ресертификација ISO 9001:2015 и HACCP система

Институт „Нишка Бања је од 20. 08. 2018. године успешено спровео транзицију на нову верзију стандарда ISO 9001:2015 и ресертификациону проверу HACCP система.

Ресертификацију стандарда ISO 9001:2015 и HACCP система извршило је Сертификационо тело TUV Rheinland у периоду 27-29. 6. 2018. године, када је провером утврђено да су сви захтеви ISO 9001:2015 и HACCP система испуњени.

Након спроведеног оцењивања утврђено је да се у нашој установи примењује систем менаџмента квалитетом и систем безбедности хране који су у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 и HACCP система, те нашој установи доделило сертификате којим се потврђује пружање здравствених услуга из области: Кардиологија и Кардиоваскуларне рехабилитације, Реуматологије, Хирургије (ортопедија), Физикалне медицине и рехабилитације и исхране пацијената.

Наша здравствена установа је своју сертификациону документацију ускладила са стандардима ISO 9001:2015 у процесу пружања здравствене заштите што је искорак у погледу квалитета, задовољства, сигурности и безбедности пружених здравствених услуга.

Применом стандарда ISO 9001:2015 и HACCP система евидентно је да тежимо ка непрекидном унапређењу квалитета нашег рада, тежимо да задовољимо садашње и будуће здравствене потребе, захтеве и очекивања корисника здравствених услуга терцијарне и секундарне здравствене заштите.

Институт ће наставити да континуирано унапређује и побољшава процесе рада у пружању здравствених услуга чиме остаје једна од референтних здравствених установа у лечењу и рехабилитацији кардиолошких и реуматолошких болесника, као и рехабилитацији пост оперативних стања.