Конгрес „Актуелности у кардиологији 2023.”

У Институту за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања” од 11. до 13. маја 2023. одржан је Конгрес са међународним учешћем под називом „Актуелности у кардиологији 2023.”

На Конгресу је учествовало 47 предавача и 368 регистрованих учесника који су презентовали:

  • 56 предавања
  • 11 сесија
  • једну лекцију из кардиологије
  • 7 симпозијума фармацеутских компанија
  • 16 постер презентација оригиналних радова

Сви радови изложени на Симпозијуму публиковани су у суплементу часописа „Balneoclimatologia” (2023) волумен 47, број 1.

Покровитељ Конгреса било је Министарство здравља Републике Србије, а организатори су били Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Одбор за кардиоваскуларну патологију САНУ, Удружење кардиолога Србије, Српско лекарско друштво – подружница Ниш. Конгрес је акредитован од стране Здравственог савета Србије.


___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________