Клиника за реуматологију

Клиника за реуматологију на челу са мр. сци. мед. др Јованом Недовићем, и шефом одељења проф. др Бојаном Стаменковић, је високо специјализована и модерно опремљена здравствена установа која се бави превенцијом, дијагностиком и лечењем реуматских болести (запаљењски реуматизам, системске болести везивног ткива, дегенеративни, ванзглобни и метаболички реуматизам).

Клиника за реуматологију при Институту „Нишка Бања” једна је од пет референтних установа за савремено лечење и збрињавање реуматолошких болесника у Србији.

Специјализована поликлиничка и болничка здравствена делатност у области реуматских болести спроводи се на болничком одељењу и одсеку за полуинтензивну негу, као и у специјалистичкој служби.

Болничко одељење располаже са 40 кревета, а полуинтезивна нега (ПИН) са 6 кревета. У оквиру Клинике за реуматологију успешно функционишу и Кабинети за остеодензитометрију, мишићноскелетни ултразвук, капилароскопију, магнетну резонанцу и дијагностичко-терапијску интраартикуларну пункцију.

Најсавременији терапијски приступ запаљенским и метаболичким артропатијама спроводи се кроз дневну болницу за примену биолошке терапије и давање парентералних бисфосфоната.

У оквиру Клинике функционише Амбуланта за откривање раног артритиса, као и Дневна болница за примену биолошке терапије и других видова најсавременије терапије за лечење запаљенских реуматских болести.

Клиника за реуматологију поседује савремену опрему за неинвазивну дијагностику у коју спадају и компијутеризовани коштани дензитометар, стерео капилароскоп, магнетно резонантни скенер и ултразвучни апарат за преглед зглобова.

Лекари Клинике за реуматологију аутори су бројних радова, а велики број њих је објављен у страним часописима и другим публикацијама. Аутори су стручних монографија и поглавља у уџбенику Интерна медицина (Медицински факултет Универзитета у Нишу). Активни су учесници домаћих и међународних стручних скупова, као и  истраживачи у домаћим и иностраним научним пројектима и клиничким студијама.

Клиника за реуматологију је и наставна база Медицинског факултета Универзитета у Нишу за интерну медицину, област реуматологије и балнеоклиматологије. На Клиници се свакодневно обавља едукација лекара, студената и средњег медицинског кадра у оквиру основних, специјалистичких, уже специјалистичких и докторских студија.

Традиционални Симпозијум из реуматологије, који се редовно одржава на две године, има запажену улогу у домаћој и иностраној стручној јавности.