Клиника за кардиологију

Клиника за кардиоваскуларне болести располаже најсавременијом опремом за неинвазивну дијагностику кардиоваскуларних болести, као и за медикаментно лечење свих категорија кардиоваскуларних болесника.

Клиника за кардиологију на челу са прим. мр. сци. мед. др Бојаном Илићем обавља прегледе хитних кардиолошких стања и интервенције у оквиру пријемне амбуланте кардиолошке службе:

  • Акутни инфаркт миокарда (срца)
  • Акутна срчана слабост (погоршање хроничне срчане слабости)
  • Хипертензивна криза
  • Дисекција аорте
  • Плућна тромбоемболија
  • Поремећаји ритма – малигне аритмије и поремећаји спровођења
  • Болести перикарда – тампонада срца

Са друге стране, кроз специјалистичке прегледе прави тријажу пацијената којима је неопходно хитно кардиолошко збрињавање и испитивање ради процене стања кардиоваскуларног система.

Кардиологија располаже са 40 кревета, а у саставу одељења су: коронарна јединица, полуинтензивна нега са болничким делом и врхунски опремљена неинвазивна функционална дијагностика. У оквиру Клинике успешно функционишу и Кабинети за хиперлипидемију, хипертензију и срчану слабост. Кроз Кабинете се пацијенти у потпуности едукују о природи своје болести уз сагледавање комплетног стања и свих придружених фактора ризика. Терапије се спроводе по свим важећим европским и светским протоколима (смерницама), уз поштовање специфичног приступа сваком пацијенту сходно његовим потребама.

Кардиологија је конципирана тако да прима и лечи сва ургентна стања из области неинвазивне кардилогије. У оквиру кардиолошке дијагностике раде се и фармаколошки и напором провоцирани стрес-ехо тестови, као и ергоспирометријско тестирање што омогућава бољу дијагностику коронарне болести. Кардиолошка дијагностика се обавља за пацијенте који се лече на Клиници и амбулантне пацијенте. Кроз КВ Клинику пацијенти се сагледавају и кроз једнодневно испитивање у виду дневне болнице, на основу упута лекара интернисте кардиолога из специјалистичких амбуланти Института.

Коронарна јединица

Коронарна јединица је од самог оснивања ишла у корак са најновијим методама у лечењу и праћењу болесника са коронарном болешћу и другим акутним обољењима срца. Сталним напретком у терапији ових болести, методе лечења у њој су се мењале и прилагођавале најпрогресивнијим ставовима. Коронарна јединица је реновирана 2021. године, када је у њој постављено шест монитора последње генерације, уз могућност централног мониторинга и праћења виталних функција свих пацијената. Ово је довело до знатно бржег и ефикаснијег реаговања на поремећаје стања пацијената и повећање квалитета лечења. Коронарна јединица располаже са пет кревета и у постојећим условима може се планирати лечење 430 пацијената са укупно 2400 болесничких дана. Коронарна јединица је одсек кардиологије, који се бави лечењем и збрињавањем пацијената из нишког региона. Збрињавају се сви пацијенти са готреспоменутим ургентним стањима.

Сем коронарне јединице постоји и полуинтнезивна нега са три кревета који су такође опремљени монитором за праћење пацијената. На полуинтнезивној нези може се планирати лечење 370 пацијената са 2100 болесничких дана.

Остали кревети су у оквиру опште неге кардиолошког одељења, двокреветне собе са пуним стандардом где се примају пацијенти из коронарне и полуинтензивне неге, али и пацијенти који су на високом кардиоваскуларном ризику ради комплетног испитивања срца. Структура: 16 двокреветних соба, укупан капацитет: 32 болесничких постеља.

У приземљу стационара „Радон” у оквиру Клинике за Кардиологију 24 часа ради савремено опремљена Aмбуланта за тријажу и пријем пацијената са акутном кардиоваскуларном патологијом.

Клиника за кардиологију довољна је за смештај болесника ради постављања адекватне дијагнозе, лечења, процене радне способности и ране рехабилитације кардиоваскуларних пацијената. У постојећим просторним условима може се планирати смештај 1100 пацијената са укупно 8500 болесничких дана.

Континуирана едукација

Значајан део делатности Клинике за кардиологију представља и едукација кадрова из области кардиологије по свим организационим сегментима Клинике за кардиологију, као и редовно учешће у научно-истраживачком раду.

Скоро сви лекари су едуковани да поред рада на одељењу обављају све неинвазивне дијагностичке процедуре (ултразвук срца, доплер крвних судова врата, тестови оптерећења, 24ч Холтер ЕКГ, 24ч мониторинг крвног притиска). Сви лекари, сестре и медицински техничари су успешно прошли курс из Ургентне медицине и кардио-пулмоналне реанимације.

Кардиолози Института „Нишка Бања” учествују у више мултицентричних међународних студија и у исто време су редовни учесници бројних домаћих и међународних конгреса. Аутори су бројних радова, а велики број њих је објављен у страним часописима и другим публикацијама. Кардиолози Института „Нишка Бања” до сада су учествовали у писању више универзитетских уџбеника.

Клиника за кардиологију годинама уназад врло успешно организује чувени Симпозијум из кардиологије са међународним учешћем који се одржава сваке друге године у Институту. Сви радови излагани на Симпозијуму штампају се у целини тако да су зборници радова извор најактуелнијих сазнања из кардиологије.