Институту „Нишка Бања” додељен Сертификат о акредитацији здравствених установа

Институту „Нишка Бања” 12. августа 2022. године свечано је додељен Сертификат о акредитацији од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Захваљујући константном залагању свих запослених Института добијен је сертификат на седам (7) година, а то је најдужи период на који се може добити Сертификат о акредитацији.

Процес добијања сертификата трајао је више месеци и захтевао доста труда и посвећености како би се припремила целокупна документација за спољну проверу од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије која је, након провере документације, утврдила да Институт испуњава високе стандарде у свим делатностима свог рада, да се прилагодио националним стандардима на високом нивоу и да је безбедност пацијената на највишем нивоу.

Стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијената саставни је део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у Институту „Нишка Бања”. Континуирани процес унапређивања рада има за циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и већег нивоа задовољства корисника и давалаца здравствених услуга.