XXIV Конгрес Удружења кардиолога Србије

У периоду од 19. до 22. октобра 2023. године на Златибору је одржан XXIV Конгрес Удружења кардиолога Србије са међународним учешћем. Рад Конгреса био је организован кроз пленарне сесије, оралне презентације и постер приказе оригиналних радова. На конгресу је учествовало тринаест лекара из Института „Нишка Бања”.

Другог дана рада конгреса у сесији „Болесник – центар лечења срчане слабости” предавање са темом Процес образовања болесника у циљу самопраћења и контроле лечења одржала је проф. др Марина Дељанин Илић.

У сесији посвећеној КВ рехабилитацији учествовало је шест лекара из Института „Нишка Бања” који су одржали следећа предавања:

Ефекти рехабилитације код болесника са ХфпЕФ – проф. др Марина Дељанин Илић

Рехабилитација болесника са артеријском хипертензијом и коморбидитетима – проф. др Иван Тасић

Виртуелна кардиолошка рехабилитација – проф. др Драган Ђорђевић

Кардиоваскуларна рехабилитација код болесника са плућном хипертензијом, хроничном бубрежном инсуфицијенцијом и малигним болестима – доц. др Дејан Петровић

Рехабилитација болесника са срчаном слабошћу и пласираним медицинским уређајима – прим. др Бојан Илић

Превенција кардиоваскуларних болести: Циљне вредности промењивих фактора ризика – прим. др Светлана Костић

Удружење кардиолога Србије овом приликом доделио је директорки Института „Нишка Бања”, проф. др Марини Дељанин Илић повељу за посебан допринос развоју кардиологије у клиничком, едукативном, научно-истраживачком и руководећем раду и кроз интердисциплинарну сарадњу.

Сесијом Тридесет година рада Диспанзера за хипертензију и липиде Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања” обележили смо три деценије успешног рада наших Кабинета за хипертензију и хиперлипидемију. Наши лекари су одржали три предавања:

Прогностички значај варијабилности крвног притиска – проф. др Марина Дељанин Илић

Прогностички значај оштећења циљних органа код хипертензивних пацијената – проф. др Иван Тасић

Модификовање липида за смањење кардиоваскуларног ризика – прим. др Светлана Костић

Три оригинална рада наших лекара штампана су у Суплементу сажетака XXIV Конгреса Удружења кардиолога Србије:

  1. Прогностички значај процене плућне конгестије (скор Б-линија) током дијастолниг стрес-ехокардиографског теста код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом и очуваном ејекционом фракцијом – Дејан Симоновић, Марина Дељанин Илић, Дејан Петровић.
  2. Значај промена Дипептидил пептидазе-4, ИГФ везујућег протеина 1 и азот моноксида током КВ рехабилитације у предвиђању рекурентног ангинозног бола – Дејан Симоновић, Марина Дељанин Илић, Стеван Илић, Гордана Коцић, Дејан Петровић.
  3. Утицај кардиоваскуларне рехабилитације на толеранцију физичког напора и квалитет живота код старијух особа са коронарном артеријском болешћу – Милован Стојановић, Марина Дељанин Илић, Марија Станковић, Алекса Вуковић, Јелена Игрутиновић Новковић, Игор Игић, Стеван Илић, Дејан Петровић.