Конгрес Европског удружења кардиолога

Конгрес Европског удружења кардиолога одржан је у Амстердаму у периоду од 25. до 28. августа 2023. године. На конгресу је било више од 30000 учесника, од чега око 4500 предавача. Конгрес је био хибридног карактера – приступ предавањима био је могућ путем сајта (on line) и у велелепном конгресном центру РАИ Амстердам (он сите). Током четири дана трајања Kонгреса представљено је пет нових Водича добре клиничке праксе. Такође, водећи кардиолози Европског удружења кардиолога презентовали су нове мултицентричне студије, које ће у великој мери променити дијагностички и терапијски приступ кардиоваскуларним болестима.

Наш Институт су на Kонгресу представљали професорка Марина Дељанин Илић, професор Иван Тасић, доцент Виктор Стоичков и др Милован Стојановић. Професорка Дељанин Илић имала је част да буде председавајућа у сесији „Echocardiographic дееп диве инто the лефт атриум”. Такође, професорка је одржала и презентацију у сесији модерирараних постера. Поред ње, своја истраживања у сесијама модерираних постера презентовали су и доцент Стоичков и др Стојановић.

Наши лекари одржали су следећа предавања:

М. Дељанин Илић, Г. Коцић, Д. Симоновић, С. Илић, Б. Ђорђевић, М. Стојановић, С. Стојановић: Improvement of endothelial function parameters during cardiac rehabilitation predicts cardiovascular death and heart failure hospitalization in patients with HFpEF: 3 years follow up”.

В. Стоичков, М. Дељанин Илић, И. Тасић, М. Стоичков, М. Голубовић, И. Стоичков, С. Костић, Ф. Стоичков: „Impact of short-term exercise training on QT dispersion and double product in diabetic patients after surgical aortic valve replacement”.

М. Стојановић, М. Дељанин Илић, А. Вуковић, М. Станковић, Ј. Игрутиновић Новковић, И. Игић: The effects of cardiovascular rehabilitation in patients with heart failure with reduced ejection fraction – does gender really matter”

#1 #1
#6 #6