Семинар посвећен јавним набавкама

Службеници за јавне набавке Института „Нишка Бања присуствовали су традиционалном семинару Златиборски дани јавних набавки у периоду од 19. до 22. септембра 2023. године одржаном у конгресном центру хотела Торник на Златибору. Семинар је пре свега био посвећен најављеним изменама Закона о јавним набавкама чије се усвајање очекује до краја 2023. године. На семинару су подељена најважнија искуства наручилаца и понуђача са представницима Републичке комисије за заштиту права и Канцеларије за јавне набавке.