Светски Конгрес за остеопорозу, остеоартрозу и мускулоскелетне болести

У периоду од 4. до 7. априла 2019. године у Паризу одржан је 19. Светски Конгрес за остеопорозу, остеоартрозу и мускулоскелетне болести у организацији WCO IOF ESCEO.

На Конгресу су приказана најновија истраживња, као и нове препоруке за лечење остеопорозе, остеоартрозе и мускулоскелетних болести. Акценат је стављен на нове терапијске могућности које се код нас за сада користе само кроз истраживања.

Око 4200 учесника-лекара присуствовало је бројним научним сесијама. Научни програм конгреса чинила су: пленарна предавања, усмена саопштења оригиналних истраживања, усмене презентације селектованих постера, експертске сесије, специјалне сесије од клиничког значаја, сателитски симпозијуми у организацији фармацеутских компанија као и неспонзорисани симпозијуми, док је 1416 апстраката прихваћено за постер презентацију.

Из Института „Нишка Бања” у раду Конгреса учествовало је седам лекара: доц. др Валентина Живковић, прим. др Слађана Божилов, др сци. мед Розита Филипов, др сци. мед Јелена Јовановић, прим. др Катарина Марковић, др сци. мед Ирена Димитријевић и др Ивана Алексић.

На Конгресу је презентовано шест радова из нашег Института:

 1. OSTEOPOROSIS AND OSTEOPOROTIC BONE FRACTURES IN PATIENTS WITH SYSTEMIS LUPUS ERYTHEMATOSUS
  V. Zivkovic¹², B. Stamenkovic¹², S. Stojanovic¹², B.Radovanovic-Dinic²
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Medical University of Nis, Serbia
 2. PREDICTOR OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  J. Jovanovic¹, V. Jovanovic², M. Karadzic¹, S. Bozilov¹ ,
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Clinic for Orthopedics, Clinical Center Niš, Nis, Serbia
 3. BONE MINERAL DENSITY IN MEN WITH CRURIS FRACTURE
  R. Filipov¹, K. M. Markovic¹, I. Dimitrijevic¹, S. Kozomara¹, M.Stoickov¹
  ¹Institute for treatment and rehabilitation of rheumatic disease „Niška Banja”
 4. ASSESMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF CONSERVATIVE TREATMENT FRACTURE OF THE WRIST- PATIENTS WITH AND WITHOUT REDUCED BONE DENSITY
  K. M. Markovic¹, S. B. Bacevic², R. F. Filipov¹
  ¹Institute for treatment and rehabilitation of rheumatic disease „Niška Banja”, Niška Banja, Serbia, ²General Hospital, Prokuplje, Serbia
 5. EVALUATION OF OFLOWLEVEL LASEROTHERAPY IN THE TREATMENT OF COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AFTER DISTAL RADIUS FRACTURE
  I. Dimitrijevic¹, M. Kocic², M. Lazovic³, M. Mancic, R. Filipov¹
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Clinic for Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center Niš, Institute for Rehabilitation Belgrade, Department of Electronics Faculty of Electronic Engineering University of Nis, Serbia
 6. CORRELATION OF VITAMIN D STATUS AND NEWLY DEVELOPED OSTEOPOROTIC FRACTURES IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS DURING A YEAR OF BISPHOSPHONATE THERAPY
  I. Aleksic¹, S. Stojanovic¹², B. Stamenkovic¹²
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Medical University of Nis, Serbia