Поезија за душу

На књижевном поподневу за пацијенте Института под називом Поезија за душу 12. фебруара 2020. године учествовали су чланови Удружења књижевника Србије у отаџбини и расејању: Миљана Игњатовић Кнежевић, Тања Трашевић Спасић, Драган Спасић и Љупка Светозаревић.

Овим књижевним поподневима Институт је настојао да садржајно обогати боравак пацијената и да им бар за тренутак одврати мисли од здравствених проблема.